Seroquel 50mg xr bijsluiter - Seroquel XR 50 mg, tabletten met verlengde afgifte - Brochure

Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen, seroquel 50mg xr bijsluiter.

seroquel 50mg xr bijsluiter

Wat is Seroquel XR en waarvoor wordt 50mg gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Seroquel XR gebruikt 3.

Hoe wordt Seroquel XR gebruikt 4. Hoe bewaart u Seroquel XR 6. Dit medicijn behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Deze medicijnen helpen bij de effecten van bepaalde psychische aandoeningen zoals hallucinaties het horen van onverklaarbare stemmenvreemde en angstaanjagende gedachten, seroquel in uw gedrag, en gevoelens bijsluiter eenzaamheid en verwarring.

seroquel 50mg xr bijsluiter

Neem Seroquel XR niet als het bovenstaande op u van toepassing is, seroquel 50mg xr bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Seroquel XR inneemt.

seroquel 50mg xr bijsluiter

Vertel uw arts voordat u uw geneesmiddel inneemt als: In dat geval kan uw arts besluiten om uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel XR. Informeer uw arts wanneer u het volgende heeft: Seroquel aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort medicijnen.

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u 50mg voorschrift kunt krijgen en homeopathische geneesmiddelen. Zwangerschap en borstvoeding Als u zwanger bent, seroquel 50mg xr bijsluiter, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft, vraag uw arts om advies voordat u Seroquel XR inneemt.

U dient Seroquel XR niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is bijsluiter met uw arts.

Seroquel XR seroquel niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft. Rijvaardigheid bijsluiter het 50mg van machines Deze tabletten kunnen u slaperig maken.

Seroquel XR 50 mg, tabletten met verlengde afgifte

bijsluiter Bestuur geen auto of gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben. Indien 50mg arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem seroquel contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

seroquel 50mg xr bijsluiter

Uw arts zal bepalen welke startdosering en hoeveel Seroquel XR tabletten u per dag dient in te nemen. Dit zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de en mg zijn.

Uw arts kan besluiten om bijsluiter een lagere dosis te geven 50 mg en de dosis langzaam te verhogen bij de start seroquel de behandeling als: Seroquel XR wordt niet aanbevolen bij mensen onder de 18 jaar. Wat u moet doen als u meer van Seroquel XR heeft gebruikt dan u zou mogen Als 50mg meer Seroquel XR heeft gebruikt dan bijsluiter arts u heeft voorgeschreven, seroquel 50mg xr bijsluiter, dan 50mg u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben.

Ga dan direct naar uw arts of naar het ziekenhuis in de buurt. Neem uw Seroquel XR tabletten mee, seroquel 50mg xr bijsluiter. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Seroquel XR te gebruiken Neem die dosis zo snel mogelijk in wanneer u het zich herinnert.

Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet wacht daar seroquel op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Seroquel XR Als u plotseling stopt met de inname van Seroquel XR kunt u zich misselijk voelen of moeten overgeven of mogelijk niet seroquel slapen. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk 50mg dosering te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.

Als bijsluiter nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker, seroquel 50mg xr bijsluiter.

Tags: adipex walgreens price phenergan liquid buy vaniqa cream to buy

© Copyright 2017 Seroquel 50mg xr bijsluiter. www.eoslarissas.gr.