Τεχνική επιτροπή αναρρίχησης

Εδώ θα μπούν τα μέλη της τεχνικής επιτροπής αναρρίχησης !