Κατηγορίες αθλητών

Εδώ θα περιγράφονται οι κατηγορίες των αθλητών χιονοδρομίας,

τα *κριτήρια και το *φυτόριο !

 

*Δε χρειάζεται να είναι ξεχωριστές σελίδες !