Συμβούλιο

Στις 26 Ιανουαρίου 2016 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ε. Ο. Σ Λάρισας , εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά τη συγκρότηση του σε σώμα στις 28 Ιανουαρίου 2016 έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΜΠΙΤΣΚΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΗΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΚΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ : ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΕΝΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ